Zaměření školy - ekologie

Zaměření školy - ekologie

Mateřská škola je zaměřena na environmentální výchovu (ekologii).

V mateřské škole pracujeme podle Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání s názvem: ,,OTEVŘENÉ DVEŘE DO SVĚTA POZNÁNÍ“, který vychází z Rámcově vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Jeho základem je i osobnostně orientované prožitkové předškolní vzdělávání. Naším cílem jsou šťastné a spokojené děti. Při vzdělávání vycházíme z jejich života, z prostředí, ve kterém vyrůstají a které je obklopuje. Experimentujeme, poznáváme všemi smysly. Snažíme se vytvářet dobrý vzor, který je může ovlivnit po celý další  život.

Koncepci našeho programu zaměřujeme na environmentální výchovu, ekologii. Posilujeme u dětí  kladný vztah k přírodě, úctu k životu a vytváříme povědomí, že člověk je součástí přírody a sám může mnohé věci ovlivnit. Pomocí ekologické výchovy vedeme děti k ochraně životního prostředí a ekologickému cítění tak, aby byly schopny porozumět a umět chránit životní prostředí nejen pro sebe, ale pro všechno živé, aby vnímaly sounáležitost se světem, konče globálními problémy celosvětového dosahu. Umístění obou mateřských škol v blízkosti údolí řeky Dyje nám umožňuje přímé pozorování přírody, přírodních jevů, nabízí se k realizaci prvků environmentální výchovy. Uskutečňujeme řadu  výletů, kde děti získávají mnoho pěkných, pro mnohé nových, prožitků, a rovněž  prospívají zdraví dětí.

V doplňkovém vzdělávání vycházíme z podmínek umístění naší školy, zaměřujeme se na poznávání přírody kolem nás a možnosti přímého pozorování a experimentování, které dále rozvíjíme. Cíle projektu jsou doplněny do školního vzdělávání. 

Škola má zpracovaný vlastní environmentální projekt „ŽIVOT U ŘEKY DYJE“

 

Hlavním cílem naší školy je, aby dítě, které opustí mateřskou školu bylo co nejvíce samostatné, sebevědomé a sebejisté, aby umělo samostatně přemýšlet a dále bylo schopno se rozvíjet, učit a čelit problémům, které mu život přináší.

Kalendář akcí

Kontaktovat zaměstnance

Odesláním formuláře souhlasíte s ochranou osobních údajů.

Zavřít