O škole

Mateřská škola, Znojmo, Holandská 2, příspěvková organizace se stala příspěvkovou organizací od 1.1.2003. Její součástí je i mateřská škola na odloučeném pracovišti Loucká 7, Znojmo.

Prostory obou mateřských škol jsou zcela dostačující pro výchovně vzdělávací činnosti, pohybové aktivity dětí a splňují bezpečnostní a hygienické normy dle platných předpisů. Interiér školy je přizpůsoben potřebám dětí s cílem vytvářet podnětné prostředí.

Umístění obou mateřských škol je v blízkosti údolí řeky Dyje, která umožňuje přímé pozorování přírody, přírodních jevů, nabízí se k realizaci prvků environmentální výchovy, umožňuje tak řadu výletů, získávat tak mnoho prožitků, a rovněž tím prospívá ke zdraví dětí.

Obě školy mají uzamykatelné vstupy do budov i dalších prostor v areálu školy. Každý z pracovníků školy, který otevírá budovu cizím příchozím, je povinen zjistit důvod jejich návštěvy a zajistit, aby se nepohybovali nekontrolovaně po budově.

Mateřskou školu navštěvují děti zpravidla od tří do šesti let, popřípadě do 7 let věku z důvodu odložené školní docházky, nejdříve však od 2 let věku dítěte.

Motto: ,,Mým domovem je jedna velká barevná koule, která se jmenuje Země. Žije na ní spousta lidí a lidiček ve svých domech. Všichni lidé však nevypadají stejně; někteří jsou bílí, jiní černí a nebo mají jiné oči a barvu vlasů. Na Zemi žije hodně zvířat a létá hodně ptáků. Je tu i spousta rostlinek a také broučků. Všechny je ale zatím neznám, ale učím se je poznávat. S dětmi ve školce chodím do přírody a také k řece Dyji. Už vím, jak mám chránit přírodu a pomáhat jí. Dělám to rád, protože je to můj domov.“

                                                                                                                            Děti z MŠ HolandskáKalendář akcí

Kontaktovat zaměstnance

Odesláním formuláře souhlasíte s ochranou osobních údajů.

Zavřít