3. třída - Koťátka - děti 3 - 5 let

3. třída - Koťátka - děti 3 - 5 let

Charakteristika třídy

Třída „Koťátka“se nachází v přízemí 2. budovy komplexu budov MŠ Holandská.

Provoz třídy je od 6:00 -17:00 hod.

Je to třída, kde se ráno schází také děti ze třídy Broučků,  a také třída, do které se odpoledne  schází děti ze všech tříd mateřské školy, a to po skončení jejich provozní doby.

Ve školním roce 2023/2024 je ve třídě zapsáno 26 dětí.

 Třídu tvoří 2 velké herny,  v nichž si děti po celý den hrají a probíhá zde také výchovně vzdělávací práce s dětmi. Herny jsou vybaveny odpovídajícím nábytkem (přizpůsobeným věku a tělesné výšce dětí). Výzdoba třídy je volena s ohledem na dětské vnímání, tvoří ji i vlastní dětské výtvory. Děti se na výzdobě aktivně podílí.

První herna vybízí děti k námětovým i konstruktivním hrám díky vytvořeným hracím koutkům jako je kuchyňka, domeček, obchod, dílnička i koutek vybavený magnetickými tabulemi a stavebnicemi. Rozvíjet se děti mohou také v centrech aktivit a to v ekologickém, interaktivním, polytechnickém a didaktickém.

Druhá herna je vybavena dopravním kobercem s množstvím doplňků - aut, vláčkodráhy, autodráhy, dopravními značkami. Velký volný prostor vybízí ke hrám s MAXI stavebnicovými prvky .I zde jsou další centra aktivit - divadelní a čtenářské, tělovýchovné, zeměpisné a tematické.

V první herně se  také 3x denně podává dětem strava - rozváží se ze školní jídelny a k výdeji se upravuje v přípravné kuchyňce u třídy, rozdávána je dětem samoobslužnou formou.

 Ve druhé herně se po obědě děti ukládají k odpočinku – děti si samy ( pouze s dopomocí dospělého) připravují lehátko s příslušenstvím – přikrývkou a polštářkem. Ten si každé 2 týdny děti odnášejí domů na vyprání, o ostatní lůžkoviny pečují provozní zaměstnankyně školy.

Vedle třídy je samostatný vstup do kabinetu, sloužícímu potřebám třídy „Koťátek“- je zde uložený výtvarný a jiný materiál, Tv pomůcky, potřeby učitelek pro zajištění výchovné práce s dětmi či pro výzdobu areálu. Ke třídě náleží  sociální zázemí – WC, umývárna, sprchový kout.

Vstupní chodba i šatna dětí se nachází také v přízemí. Šatníky a botníky odpovídají estetickým i funkčním požadavkům. Pro zákonné zástupce dětí jsou zde umístěny informativní nástěnky. Mohou se na nich seznámit i s aktuálním vzdělávacím tématem dětí, s jejich pracovními listy a prezentací dětských výtvorů , které tvoří útulnou atmosféru těchto prostor.

Kalendář akcí

Kontaktovat zaměstnance

Odesláním formuláře souhlasíte s ochranou osobních údajů.

Zavřít