9. třída - Veverky - logopedická

9. třída - Veverky - logopedická

Charakteristika třídy

Třída "Veverky" se nachází  v přízemí budovy MŠ Loucká, na odloučeném pracovišti MŚ Holandská.

Provoz třídy je od  7.00 – 15.00 hodin.

Ve školním roce 2023/2024 je v logopedické třídě "Veverky" zapsáno 16 dětí . Děti se v průběhu roku do třídy zařazují a vyřazují na základě potřeb jedinců a dosažených výsledků v logopedické oblasti.

Třída“ Veverky“ je logopedická, určena pro děti s vadami řeči. K zařazení je potřeba doporučení logopeda z SPC pro vady řeči.Tuto třídu na základě odborného vyšetření navštěvují děti ze Znojma.

Součástí třídy je šatna pro děti a hygienické zařízení. Děti se stravují ve třídě, na oběd docházejí do školní jídelny v 1.poschodí. Třída rovněž slouží jako místo k odpočinku. Nedílnou součástí třídy je logopedická ambulance, která se nachází v 1. patře.

Nábytek pro děti  odpovídá hygienickým normám. Třída je vybavena hračkami a pomůckami, které jsou dětem přístupné. Děti mají v MŠ k dispozici interaktivní tabuli ve třídě Kuřátek počítač.

Individuální logopedická péče je dětem denně poskytována v rozsahu 10-15 minut dle potřeby dítěte/druh a míra postižení, věk, schopnost soustředit se,../Logopedická intervence probíhá vždy v době od 7.00 – 9.45 ve speciální pracovně před zrcadlem ve třídě Veverek probíhají kolektivní logopedická cvičení – dechová, fonační cvičení pro rozvoj motoriky mluvních orgánů ,artikulační cvičení, cvičení na rozvoj fonematického sluchu, aj.

Pro tyto děti se vytváří na základě vyšetření v SPC pro vady řeči, výsledků psychologického vyšetření individuální vzdělávací plán.

Rodičům jsou doporučovány a nabízeny ukázky log. reedukace a konzultace, spolupráce s nimi je nezbytná.

Naším cílem je odstranit či zmírnit narušenou komunikační schopnost. Vycházíme rovněž ze ŠVP. Zaměřujeme se rovněž na environmentální výchovu dětí. Naplňování cílů v log. třídě Veverky je přizpůsobeno potřebám a možnostem dětí.
Kalendář akcí

Kontaktovat zaměstnance

Odesláním formuláře souhlasíte s ochranou osobních údajů.

Zavřít