Uspořádání dne ve třídě Broučků

Uspořádání dne ve třídě Broučků

6:00 hod: zahájení provozu ve třídě „Koťat“, s dětmi se vítáme pozdravem.  Spontánní hry dle volby dětí.                                                                              

6.45 hod.: zahájení provozu ve třídě „BROUČCI“

6.45 – 9. 45hod.: od této chvíle probíhají spontánní hry dle volby dětí a současně tzv. řízené činnosti plánované a organizované učitelkou, denní řízené zdravotně preventivní pohybové aktivity. Náplň a organizace je dána třídním vzdělávacím programem, který vychází ze  Školního vzdělávacího programu naší mateřské školy. Pokud počasí dovolí, přenášíme veškeré činnosti na školní zahradu.

8.50 hod.: hygiena, od této doby probíhá svačina.

9.45 – 11.40 hod.: příprava na pobyt venku, vycházky do přírody (údolí řeky Dyje)- přímé pozorování, pobyt na školní zahradě, poznávání našeho města Znojma .

V zimních měsících: krmení vodního ptactva-labutí na řece Dyji, zimní sporty…

 9.00 – 11.40 hod., vždy v úterý: příprava na pobyt venku, prodloužený pobyt venku, hygiena před obědem (prodloužený pobyt venku využíváme k výletům při poznávání našeho města Znojma, exkursím, k účastem edukačních programů pro děti).

11.45 hod.: hygiena, oběd: podporujeme samostatnost dětí, které si samy přináší jídlo a odnáší nádobí. Používají  příbor a po jídle si uklidí svoje místo. Následuje hygiena.

12.15 hod.: přechod na lehátko, odpočinek u pohádky. Děti „nespavé“ po krátkém odpočinku mohou vstávat a jít si tiše hrát, aby nerušily spící kamarády.

14.10 hod.: zbývající děti mohou postupně vstávat, hygiena, následuje svačina. Pokud je pěkné počasí odcházíme s dětmi opět na školní zahradu.

do 15.30 hod.: odpolední zájmové činnosti, spontánní hry dětí, za příznivého počasí na školní zahradě.

15.30 hod ukončení provozu ve třídě „Broučci“

15.30 – 17.00 hod.: zájmové hry na školní zahradě, při nepříznivém počasí a zimě

ve  třídě Koťátek. S dětmi se loučíme pozdravem.

Kalendář akcí

Kontaktovat zaměstnance

Odesláním formuláře souhlasíte s ochranou osobních údajů.

Zavřít