Ekologické projekty

Ekologické projekty

Život u řeky Dyje

Dílčí projekt environmentální výchovy pro školní rok 2022 - současnost.

Projekt vypracoval kolektiv pedagogických pracovníků naší mateřské školy.

Záměrem projektu je, co nejvíce využívat okolní prostředí NP Podyjí a řeky Dyje, které je dětem blízké a známé, k poznávání živé a neživé přírody. Komplexně rozvíjet smyslové vnímání dětí a vést děti ke kladnému, otevřenému a odpovědnému postoji k životnímu prostředí.

Hlavním cílem projektu je vytvořit u dětí hravou a zábavnou formou elementární povědomí o okolním světě, přírodě a dění kolem nás. K objevování budeme využívat zejména přímé pozorování a praktické činnosti vedoucí k prožitkovému učení a poznávání přírody.

Projektem bude děti opět provázet skřítek Dyjánek, kterého si děti velmi oblíbily v našem předcházejícím eko-projektu.

Přehled jednotlivých částí:

1. Domov skřítka Dyjánka

2. Babí léto u řeky Dyje

3. Co vypráví vrby

4. Život pod vodou

5. Čí je to peříčko ?

6. Říční stavitel

7. Co viděl čáp z výšky ?

8. Mločí stezkou

9. Luční tajemství

O tom, jak Dyjánek do moře doplul

Dílčí projekt environmentální výchovy pro školní rok 2019-2022.

Pohádková postava skřítek Dyjánek se narodí v pramínku řeky Dyje, v jehož proudu bude putovat, prožívat různá dobrodružství a společně s dětmi objevovat jednotlivé části, a okolí vodního toku, až k moři. K těmto objevům využijeme zejména přímé pozorování v blízkosti řeky Dyje, badatelské činnosti, exkurse ve spolupráci s Jihomoravským muzeem a Městskými lesy a praktické činnosti vedoucí k prožitkovému učení a poznávání přírody.

Cílem je seznámit děti s místem a prostředím, v kterém žijí (údolí řeky Dyje) a vytvářet k němu vztah a pocit sounáležitosti.

Přehled jednotlivých částí:

1. Pramen Moravské Dyje

2. Gránický potok s mlokem Hugem

3. Rybníky a ryby

4. Národní park Thayatal a život zvířat v zimě

5. Řeka Dyje zimoviště

6. Přehrady

7. Vodní mlýn

8. Národní park Podyjí

9. Vodní živáčci a hmyz u řeky

10. Černé moře

Projekt zpracoval kolektiv pedagogů Mateřské školy Znojmo, Holandská 2, příspěvková organizace.

Studánky víly Rozárky

Dílčí projekt pro školní rok 2017/2019.

Pro školní roky 2017 - 2019 byl součástí Školního vzdělávacího programu dílčí projekt environmentální výchovy „Studánky  - víly Rozárky“ v němž jsme se seznamovali se studánkami, které slouží jako symbol péče o vodu – jako tekutinu, díky které je možný veškerý život na planetě Zemi. Studánky jsou pro nás pramenem poznání toho, co všechno voda umí, čím vším pro nás je a může být.

Projekt je rozdělen do devíti studánek, tedy základních kapitol, které představují vodu z různých úhlů pohledu. Spolu s dětmi postupně „otevíráme“ jednotlivé studánky a objevujeme jejich tajemství. Provází nás víla Rozárka se svými příběhy a pohádkami. Každá studánka skrývá jedno vílí tajemství, které s dětmi objevíme a porozumíme jeho poselství.

1. Studánka lesní vody - les je tátou studánek a pramenů.

2. Studánka věčné vody - voda se nikdy nikam neztratí.

3. Studánka bez vody - každý nemá dobrou vodu k pití.

4. Studánka pitné vody - čistá voda je nad zlato.

5. Studánka tvé vody - rosteš jako z vody.

6. Studánka živbé vody - voda probouzí život.

7. Studánka živelné vody - voda je dobrý sluha, ale zlý pán.

8. Studánka blízké vody - ve vodě mám spoustu přátel.

9. Studánka čarovné vody - voda čaruje.

 

Projekt jsme převzali z ekologického centra Lipka a přizpůsobili pro věkovou skupinu a podmínky MŠ Holandská Znojmo.

U nás v Podyjí

Dílčí projekt pro školní rok 2015/2017

Projekt je rozdělen do devíti částí, z nichž každá se věnuje jedné části Národního parku Podyjí a jeho typickému obyvateli. Seznámíme se tak s chráněnými živočichy a rostlinami vyskytující se v těsné blízkosti mateřské školy případně v dosahu hromadné dopravy. Využijeme tedy především přímé pozorování v blízkosti školy a na výletech do námi dostupných částí národního parku, exkurse a přednášky ve spolupráci s Jihomoravským muzeem a praktické činnosti vedoucí k prožitkovému učení a poznávání přírody.

Cíl:  seznámit děti s místem a prostředím, v kterém žijí (Národní park Podyjí) a vytvářet k němu vztah a pocit sounáležitosti.

  1. Národní park Podyjí – čáp černý
  2. Dutiny stromů domov netopýra či strakapouda
  3. Gránické údolí domov mloka skvrnitého
  4. Řeka Dyje zimoviště labutě velké
  5. Řeka Dyje a bobr evropský
  6. Vřesoviště na Kraví hoře a první jarní květiny
  7. Vřesoviště na Kraví hoře a jeho obyvatelé
  8. Lom Kaolinka, tůňka na Hradišti a ropucha zelená
  9. Louka a život motýlů

 Projekt zpracoval kolektiv pedagogů Mateřské školy Znojmo, Holandská 2, příspěvková organizace.

Pohádková zahrada

Dílčí projekt pro školní rok 2013/2015: POHÁDKOVÁ ZAHRADA

Dílčí projekt POHÁDKOVÁ ZAHRADA“ která je stejně jako ta naše školní zahrada plná rozmanitých zákoutí, kde budeme pozorovat zajímavá zvířata, voňavé rostliny a hrát nejrůznější hry.

Projekt je rozdělen do devíti částí, z nichž každá se věnuje jednomu zákoutí zahrady a jeho typickým obyvatelům a rostlinám (mrtvé dřevo, keře, vrbový domeček, louka, kompost, strom, záhony, divočina, jezírko)

Průběžně jsme zvelebovali zahradu a vytvářeli jsme společně nová nová zákoutí.

Cíl: Zvelebení školní zahrady za pomoci zaměstnanců, dětí, zřizovatele a zákonných zástupců

1.  Vrbový domeček

2.  Kompost

3.  Divočina

4.  Strom

5.  Mrtvé dřevo

6.  Keře

7.  Záhony

8.  Jezírko

9.  Louka


Doplnění projektu o "Dotyky živlů" pro školní rok 2014/2015

Program byl obohacen o dílčí projekt „DOTEKY ŽIVLŮ“ jehož prostřednictvím jsme se seznámili se živly (země, voda, vzduch a oheň). Děti se učily vážit si přírodních jevů, respektovat je, chovat k našemu okolí šetrně, vedeme k ekologii a ochraně přírody i dětí.

1. Oheň

2. Vzduch

3. Voda

4. Země

Vytvořeno učitelkami na základě inspirací z ekologického centra Lipka pro podmínky MŠ Holandská Znojmo.


Co se skrývá za bludným kořenem

Dílčí projekt pro školní rok 2012/2013: CO SE SKRÝVÁ ZA BLUDNÝM KOŘENEM

 1.  Kouzelné bylinky

2.  Stromoví skřítci

3.  Tajemství dřeva

4.  Slunko, déšť a plískanice

5.  Kamarádi v nouzi

6.  V bludišti stop

7.  Zelené vlasy děda Vševěda

8.  Vodní breberky

9.  Sluníčková louka

Projekt jsme převzali z ekologického centra Lipka a přizpůsobili pro věkovou skupinu a podmínky MŠ Holandská Znojmo.

Vyprávění starého stromu

Dílčí projekt pro školní rok 2011/2012: VYPRÁVĚNÍ STARÉHO STROMU

1. Ruce stromu

2. Plody stromu

3.  Strom ve městě

4.  Strom jako domeček

5.  Strom pro člověka

6.  Dech a náruč stromu

7.  Strom máma a táta

8.  Strom pod zemí

9. Dědeček strom

Projekt jsme převzali z ekologického centra Lipka a přizpůsobili pro věkovou skupinu a podmínky MŠ Holandská Znojmo.

Zelený ostrov

Dílčí projekt pro školní rok 2010/2011: ZELENÝ OSTROV

1.  Sopečný ostrov

2.  Kameny a půda

3.  Pavouček

4.  Semínka

5.  Zvířata

6.  Rostliny

7.  Lidé

8.  Budoucnost ostrova

Projekt jsme převzali z ekologického centra Lipka a přizpůsobili pro věkovou skupinu a podmínky MŠ Holandská Znojmo.

 

Kalendář akcí

Kontaktovat zaměstnance

Odesláním formuláře souhlasíte s ochranou osobních údajů.

Zavřít