Filozofie a vize MŠ

Filozofie a vize MŠ

Filosofie mateřské školy:

Prohlubovat u dětí výchovu k péči o životní prostředí a posilovat citové vazby k přírodě, zvířatům, člověku, uvědomovat si, že na světě nejsme sami. Nabízet dětem rozmanitý program činností, aby každé dítě mohlo najít uspokojení dle vlastní potřeby. Rozvíjet individualitu dítěte, talent, tvořivost, samostatnost, nadání, pěstovat dětská přátelství, porozumění a cit pro druhé, rozvíjet schopnost komunikovat, umět se rozhodnout a nést  odpovědnost. Být dětem i zákonným zástupců dobrým partnerem a společně vytvářet předpoklady pro celoživotní vzdělávání dětí.

Naší společnou snahou je, aby se děti v MŠ cítily co nejlépe a do školky chodily s chutí a radostí. Veškeré naše úsilí směřuje k tomu, aby čas, který děti v MŠ stráví, byl časem,  který v nich zanechá nesmazatelné stopy do jejich životů.

Vize školy je:

  • vést děti k ochraně životního prostředí a ekologickému cítění
  • vést děti ke zdravému životnímu stylu v úzké spolupráci se zákonnými zástupci
  • podporovat duševní pohodu dětí jejich sebevědomí
  • rozvíjet u dětí jejich talent a nadání s možností dále se rozvíjet
  • vychovávat v dětech sounáležitost s regionem

 

 

Kalendář akcí

Kontaktovat zaměstnance

Odesláním formuláře souhlasíte s ochranou osobních údajů.

Zavřít