5. třída - Sovičky - předškolní

5. třída - Sovičky - předškolní

Charakteristika třídy

Třída „Sovičky“se nachází ve 4.budově v komplexu budov, tvořících MŠ Holandská.

Provoz třídy je od 6.00 hod do 15.30 hodin. Ráno se zde schází také děti ze třídy Myšek.

Ve školním roce 2023/2024 je ve třídě zapsáno 26 dětí od 5  do 7 let, které se v tomto škol. roce  zúčastní zápisu do 1.třídy ZŠ.

Třídu tvoří 2 velké herny -  v nich si děti po celý  den hrají a  probíhá zde výchovná práce s dětmi. Herny jsou vybaveny novým nábytkem (přizpůsobeným věku a tělesné výšce dětí), hracími kouty s množstvím hraček a pomůcek určených k volným hrám, spontánním činnostem i činnostem řízeným, které napomáhají celkovému rozvoji dětí. Nechybí zázemí pro provádění hudebních činností, výtvarných a jinak tvořivých aktivit, eko koutek. Nachází se zde koutek pro tělovýchovné chvilky. K výuce a hrám slouží i interaktivní tabule, která je také součástí třídy. Výzdoba třídy je volena s ohledem na dětské vnímání, tvoří ji i vlastní dětské výtvory.

V první herně se 3x denně podává dětem strava -  rozváží se ze ŠJ a k výdeji se upravuje v přípravné kuchyňce u třídy, rozdávána je dětem samoobslužnou formou.

Ve druhé herně se po obědě děti ukládají k odpočinku – děti si samy ( pouze s dopomocí dospělého) připravují lehátko s příslušenstvím – přikrývkou a polštářkem. Ten si každé 2 týdny děti odnášejí domů na vyprání, o ostatní lůžkoviny pečují provozní zaměstnankyně školy.

Vedle třídy je samostatný vstup do kabinetu, sloužícímu potřebám třídy „Sovičky“- je zde uložený výtvarný a jiný materiál, potřeby učitelek pro zajištění výchovné práce s dětmi či pro výzdobu areálu. Ke třídě náleží nově zrekonstruované sociální zázemí – WC, umývárna, sprchový kout. Dále šatna dětí s  šatníky a botníky odpovídající estetickým  i funkčním požadavkům, v šatně je  prezentována naše práce s dětmi – výtvory a výrobky tvoří výzdobu, jsou zde umístěny informativní nástěnky pro zákonné zástupce dětí.

Vedle šatny dětí je logopedická pracovna.

Se vzdělávací nabídkou, která je součástí třídního vzdělávacího programu jsou zákonní zástupci průběžně informováni prostřednictví nástěnky umístěné v šatně dětí.


Kalendář akcí

Kontaktovat zaměstnance

Odesláním formuláře souhlasíte s ochranou osobních údajů.

Zavřít