Prohlášení o přístupnosti webu

Prohlášení o přístupnosti webu

Mateřská škola, Znojmo, Holandská 2, příspěvková organizace se zavazuje k zpřístupnění své webové stránky https://data.webproskoly.cz/ a https://msholandskazn.cz/  v souladu se zákonem 99/2019 Sb. a dalšími vnitrostátními právními předpisy, které provádějí směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2012.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na webovou stránku: 

Stav souladu

Tato webová stránka je plně v souladu s Metodickým pokynem k zákonu č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a splňuje kritéria stanovená mezinárodním standardem pro přístupnost Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 v úrovni AA.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

 Toto prohlášení bylo vypracováno dne 6.12.2021. Prohlášení bylo vypracováno metodou vlastního posouzení provedeného subjektem Mateřská škola, Znojmo, Holandská 2, příspěvková organizace. Zpětná vazba a kontaktní údaje Vaše případné náměty či informace o problémech při zobrazovaní těchto stránek, můžete psát na adresu skolka@msholandska.cz , nebo nás kontaktujte telefonicky +420 725 846 970. 

Postupy pro prosazování práva

V případě, že nebudou Vaše nároky uspokojeny, můžete se obrátit na Ministerstvo vnitra.

Kalendář akcí

Kontaktovat zaměstnance

Odesláním formuláře souhlasíte s ochranou osobních údajů.

Zavřít