Spolupráce s partnery

Spolupráce s partnery

Spolupráce se zřizovatelem, Městským úřadem Znojmo

 • čerpání z rozpočtu zřizovatele na opravu a údržbu budov
 • vítání občánků, pravidelná dětská vystoupení v pečovatelském domě, výzdoba stromků v období vánočních svátků, vystoupení s programem na náměstí v období zimy, jara a léta. Zapojení do projektů města, Rodinné politiky, zapojení prarodičů do aktivit v mateřské škole. Účast na výtvarných a jiných kulturních akcí. Zapojení do projektů s environmentální výchovou vyhlášeným městem Znojmem.
 • využívání edukačních programů pro děti v městském muzeu
 • spolupráce s městskou policií při odborných ukázkách na školní zahradě i edukačních programech v jednotlivých třídách
 • spolupráce s městskými lesy- edukační programy v městském lese při přímém pozorování, experimentování, odborné besedy v jednotlivých třídách
 • spolupráce s městskými požárníky- odborné besedy
 • spolupráce s rodinnou politikou města Znojma, zapojení prarodičů při četbě dětem v mateřské škole, společné besedy na téma: , Jak si hráli naše babičky a dědečkové“, společné hraní zpívání. Děti vytváří dárky a přáníčka, kulturní programy. Celoroční spolupráce s pečovatelským domem na ul. Dukelská, Znojmo

Spolupráce se ZŠ JUDr. Josefa Mareše

 • spolupráce v oblasti : ,, Příprava školní zralosti dětí předškolního věku s důrazem naindividuální dispozice a talent dětí“.
 • výpomoc školy: vzájemné zapůjčení metodického materiálu a pomůcek, spolupráce při přípravě dětí před zahájením povinné školní docházky, zapůjčení programů, předávání zkušeností, návštěvy v prvních třídách, prohlídka školy.
 • konzultace na základě individuálních potřeb dětí před zápisem do prvních tříd.
 • spolupráce v oblasti přípravy dětí do ZŠ, grafomotorický kurz.
 • odborná konzultace zákonných zástupců dětí s ředitelkou ze ZŠ a speciálním pedagogem před zápisem  dětí do 1. tříd ZŠ.

Spolupráce s SPC Brno , pobočka Znojmo, nám. Armády č.10

 • doporučení k zařazení dětí do logopedických tříd na základě odborného vyšetření
 • zařazení do stupně podpory, podpůrná opatření, využívání pomůcek
 • odborná konzultace v logopedických třídách
 • odborná následná vyšetření
 • spolupráce a konzultace se zákonnými zástupci dětí
 • odborná pomoc škole

Spolupráce s PPP Znojmo

 • odborné vyšetření školní zralosti přímo v mateřské škole
 • zařazení dětí do stupně podpory, popř. doporučení asistenta pedagoga, využívání pomůcek
 • posouzení školní zralosti, přímo v mateřské škole
 • průběžně, dle potřeb v oblasti vedení dětí nadaných a talentovaných
 • případné posouzení v oblastech projevujících se změn jednotlivých dětí
 • odborná pomoc při řešení dětí- cizinců
 • odborná pomoc škole, konzultace

Spolupráce s Gymnáziem a SPgŠ Znojmo

 • souvislá pedagogická praxe studentek během školního roku.
 • průběžná pedagogická praxe studentek v MŚ.
 • využívání aktuálních nabídek: divadelní představení pro děti, vždy s určitým zaměřením během školního roku

Spolupráce s vysokými školami v rámci ČR

 • souvislá pedagogická praxe studentek v běžných třídách
 • souvislá pedagogická praxe studentek v logopedických třídách

Spolupráce s MAP Znojmo

 • oblast dalšího vzdělávání pedagogů, odborné semináře
 • vzájemné předávání zkušeností v oblastech předávání dobré praxe
 • získání vhodných pomůcek pro vzdělávání dětí
 • odborná pomoc při realizaci Šablon

Spolupráce s ekologickým koordinátorem Lipka Brno

 • oblast poradenství a vzdělávání v oblasti ekologické výchovy dětí a realizace projektů


Kalendář akcí

Kontaktovat zaměstnance

Odesláním formuláře souhlasíte s ochranou osobních údajů.

Zavřít