8. třída - Kuřátka - děti 3 - 5 let

8. třída - Kuřátka - děti 3 - 5 let

Charakteristika třídy

Třída "Kuřátek" se nachází v budově MŚ Loucká ,na odloučeném pracovišti MŚ Holandská.

Provoz třídy je od 6,00 - 17,00 hodin.

Ve školním roce 2023/2024  je ve třídě zapsáno 24 dětí.

Třída "KUŘÁTEK" se nachází v přízemí budovy. Vedle třídy je vstup do zrekonstruovaného sociálního zázemí - WC, umývárna. Dále šatna s šatníky a botníky odpovídající estetickým i funkčním požadavkům. V šatně je prezentována naše práce s dětmi, zároveň i informativní nástěnky pro zákonné zástupce dětí. Na chodbě se kromě jiného nachází další třída "Veverek"  a dvě šatny pro ostatní děti, dále kabinet pro výtvarný materiál a další pomůcky pro výchovu .

Třída je obdélníkového tvaru, slouží dětem nejen jako herna, ale také k odpolednímu odpočinku .Je přizpůsobena tak, aby děti měly dostatek podnětů pro výtvarné, hudební, literární, ekologické a další tvořivé aktivity. Nábytek a hrací koutky jsou vybaveny odpovídajícím nábytkem pro děti předškolního věku .Tělovýchovné zázemí je malé z důvodů malého prostoru. Tělovýchovné nářadí i náčiní je třeba přinášet ze společného kabinetu .Proto využíváme v době příznivého počasí přilehlé prostory MŠ /zahrada, loucký park. Podle možností děti pracují i na interaktivní tabuli, která se nachází v 1. patře budovy .Výzdobu třídy tvoří vlastní dětské výtvory a keramické výtvory zhotovené p.uč.

Dopolední a odpolední svačinka je dětem podávána samoobslužnou formou ve třídě "Kuřátek". Děti ukládají k odpočinku  samy /pouze s pomocí dospělého/, připravují lehátko s příslušenstvím - přikrývku a polštářek. Ten si každý 2. týden odnášejí domů na vyprání. O ostatní lůžkoviny pečují provozní zaměstnankyně školy.

Kalendář akcí

Kontaktovat zaměstnance

Odesláním formuláře souhlasíte s ochranou osobních údajů.

Zavřít