Uspořádání dne ve třídě Kuřátek

Uspořádání dne ve třídě Kuřátek

6.00 hod.: zahájení provozu ve třídě „ Kuřátek“, s dětmi se vítáme pozdravem.

 6.00 – 9. 30 hod.: od této chvíle probíhají spontánní hry dle volby dětí a současně tzv. řízené činnosti plánované a organizované učitelkou. Děti mladší tří let se učí nápodobou, situačním učením, vlastním prožitkem a především hrou, během dne mohou děti dle individuálních potřeb odpočívat. Náplň a organizace je dána třídním vzdělávacím programem, který vychází ze Školního vzdělávacího programu naší mateřské školy. Pokud počasí dovolí, přenášíme veškeré činnosti na školní zahradu.

8.35 hod.: hygiena, od této doby probíhá svačina.

9.30 – 11.30 hod.: příprava na pobyt venku, vycházky do přírody (údolí řeky Dyje)- přímé pozorování, pobyt na školní zahradě, poznávání našeho města Znojma .

V zimních měsících: krmení vodního ptactva-labutí na řece Dyji, zimní sporty…

11.30 hod. -  hygiena, oběd: podporujeme samostatnost dětí, které si samy přináší jídlo a odnáší nádobí. Používají lžíci, po jídle si uklidí svoje místo. Následuje hygiena.

 12.00 hod.: přechod na lehátko, odpočinek u pohádky. Děti „nespavé“ po krátkém

odpočinku mohou vstávat a jít si tiše hrát, aby nerušily spící kamarády.

14.00 hod.:, zbývající děti mohou postupně vstávat, hygiena,  následuje svačina.

Pokud je pěkné počasí odcházíme s dětmi opět na školní zahradu.

do 17.00 hod.: odpolední zájmové činnosti, spontánní hry dětí, za příznivého počasí na školní zahradě, při nepříznivém počasí a zimě - ve třídě. S dětmi se loučíme pozdravem.

Kalendář akcí

Kontaktovat zaměstnance

Odesláním formuláře souhlasíte s ochranou osobních údajů.

Zavřít